Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 10/03/2016
10.03.2016

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
  2. Код за ЄДРПОУ: 01554901
  3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
  4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 494-35-46, (44) 467-59-47
  5. Електронна поштова адреса:info@euroterminal.kiev.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 25/01/2016
25.01.2016

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901

3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 494-35-46, (44) 467-59-47

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 21/04/2015
21.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901

3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 494-35-46, (44) 467-59-47

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,

Детальніше
Оголошення 14/03/2015
14.03.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

код ЄДРПОУ 01554901)

повідомляє, що 17 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (надалі Товариство). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 11.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,

Детальніше
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 17 квітня 2014 року 21/04/2014
21.04.2014

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів 17.04.2014 року

Публічного акціонерного товариства “Євротермінал”

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Декар О.А., Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів,

Оголошення 14/03/2014
14.03.2014

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код юридичної особи 01554901)

повідомляє, що 17 квітня 2014 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться чергові (річні) Загальні збори Публічного акціонерного товариства «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (надалі Товариство). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 11.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,

Детальніше
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 11 жовтня 2013 року 14/10/2013
14.10.2013

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів 11.10.2013 року

Публічного акціонерного товариства “Євротермінал”

  1. З 1-го питання порядку денного(Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства)

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Декар О.А, Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

“ЗА”

Оголошення 29/08/2013
29.08.2013

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код юридичної особи 01554901)

повідомляє, що 11 жовтня 2013 року об 11.00 за адресою:м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться позачергові Загальні збори Публічного акціонерного товариства «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (надалі Товариство).  Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 11.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,

Детальніше
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 24 квітня 2013 року 30/04/2012
24.04.2013

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів 24.04.2013 року

Публічного акціонерного товариства “Євротермінал”

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Декар О.А, Кримов Ф.В, Честнійша Л.Ф.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів,

Оголошення 20/03/2013
20.03.2013

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код юридичної особи 01554901)


повідомляє, що 24 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться чергові (річні) Загальні збори Публічного акціонерного товариства «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (надалі Товариство). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 11.00.

Детальніше