Звітність

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2021 року
28.04.2021
  1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

 

Проект рішення:

Обрати лічильну в складі двох осіб:  Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.

 

Підсумки голосування:

“ЗА” – 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ”

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 04/12/2021
12.04.2021
  1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
  4. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
  5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
  6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
  7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 08.04.2021,
Річна звітність за 2019 17/04/2020
17.04.2020
Річна звітність за 2018 26/04/2019
26.04.2019
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 25.04.2019 року 25/04/2019
25.04.2019
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2018 року
26.04.2018
ПРОТОКОЛ річних загальних зборів акціонерів 04/28/2017
28.04.2017
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 27 квітня 2017 року
27.04.2017
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 19.01.2017 року 29/01/2017
29.01.2017
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 19.01.2017 року 29/01/2017
29.01.2017