Звітність

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік
13.07.2023
 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 4. Місцезнаходження: 04073, Україна, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів,
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 19/11/2022 року
28.12.2022

Питання порядку денного, винесені на голосування:
1. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 24.08.2022
24.08.2022
 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 4. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів,
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2021 року
28.04.2021
 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

 

Проект рішення:

Обрати лічильну в складі двох осіб:  Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.

 

Підсумки голосування:

“ЗА” – 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ”

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 04/12/2021
12.04.2021
 1. Загальні відомості
 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 4. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 08.04.2021,
Річна звітність за 2019 17/04/2020
17.04.2020
Річна звітність за 2018 26/04/2019
26.04.2019
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 25.04.2019 року 25/04/2019
25.04.2019
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2018 року
26.04.2018
ПРОТОКОЛ річних загальних зборів акціонерів 04/28/2017
28.04.2017