Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 04/05/2017
5.04.2017

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901

3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ.

Детальніше
Оголошення 27/03/2017
27.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01554901, далі – Товариство)

повідомляє, що 27 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні 3агальні збори Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 10.55. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах,

Детальніше
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 19.01.2017 року 29/01/2017
29.01.2017
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 19.01.2017 року 29/01/2017
29.01.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 20/01/2017
20.01.2017

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Код за ЄДРПОУ: 01554901
 3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47
 5. Електронна поштова адреса:info@euroterminal.kiev.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:https://euroterminal.kiev.ua/
 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ.

Детальніше
Оголошення 19/12/2016
19.12.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код юридичної особи 01554901)

повідомляє, що 19 січня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться позачергові 3агальні збори Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (надалі Товариство). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 10.55. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,

Детальніше
Оголошення 28/03/2016
28.03.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

код ЄДРПОУ 01554901)

повідомляє, що 28 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (надалі Товариство). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 11.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 10/03/2016
10.03.2016

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Код за ЄДРПОУ: 01554901
 3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 494-35-46, (44) 467-59-47
 5. Електронна поштова адреса:info@euroterminal.kiev.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 25/01/2016
25.01.2016

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901

3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 494-35-46, (44) 467-59-47

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 21/04/2015
21.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901

3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 494-35-46, (44) 467-59-47

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,

Детальніше