Підсумки голосування на загальних зборах товариства 23 листопада 2012 року 30/11/2012
30.11.2012

У відповідності з п. 7.12.14 Статуту ПАТ «Євротермінал» доводимо до відома акціонерів  підсумки голосування  на загальних зборах акціонерів 23 листопада 2012 року:

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО”Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства”

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Декар О.А, Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.