Повідомлення про річні загальні збори Товариства 20/03/2020
20.03.2020

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)

повідомляє, що 23 квітня 2020 року об 10.30 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні загальні збори Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 23 квітня 2020 року з 10.00 до 10.25 години за місцем проведення загальних зборів.

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 27/06/2019
27.06.2019

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
  5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47
  6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
Детальніше
Річна звітність за 2018 26/04/2019
26.04.2019
Повідомлення про ЗЗА 04/25/2019
25.04.2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)

повідомляє, що 25 квітня 2019 року об 11.00 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні загальні збори Товариства.

Детальніше
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 25.04.2019 року 25/04/2019
25.04.2019
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2018 року
26.04.2018
Повідомлення про ЗЗА ЄТ 26/04/2018
26.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)

повідомляє, що 26 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні загальні збори Товариства.

Детальніше
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Євротермінал» 25/04/2018
25.04.2018

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 20.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 226100 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 215084 штук.

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 02/05/2018
5.02.2018

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901

3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Детальніше
ПРОТОКОЛ річних загальних зборів акціонерів 04/28/2017
28.04.2017