Звітність

Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 17 квітня 2014 року 21/04/2014
21.04.2014

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів 17.04.2014 року

Публічного акціонерного товариства “Євротермінал”

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Декар О.А., Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів,

Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 11 жовтня 2013 року 14/10/2013
14.10.2013

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів 11.10.2013 року

Публічного акціонерного товариства “Євротермінал”

  1. З 1-го питання порядку денного(Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства)

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Декар О.А, Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

“ЗА”

Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 24 квітня 2013 року 30/04/2012
24.04.2013

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів 24.04.2013 року

Публічного акціонерного товариства “Євротермінал”

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Декар О.А, Кримов Ф.В, Честнійша Л.Ф.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів,

Підсумки голосування на загальних зборах товариства 23 листопада 2012 року 30/11/2012
30.11.2012

У відповідності з п. 7.12.14 Статуту ПАТ «Євротермінал» доводимо до відома акціонерів  підсумки голосування  на загальних зборах акціонерів 23 листопада 2012 року:

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО”Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства”

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Декар О.А, Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.