Повідомлення

Повідомлення про ЗЗА ЄТ 26/04/2018
26.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)

повідомляє, що 26 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні загальні збори Товариства.

Детальніше
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Євротермінал» 25/04/2018
25.04.2018

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 20.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 226100 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 215084 штук.

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 02/05/2018
5.02.2018

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901

3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 04/05/2017
5.04.2017

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901

3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ.

Детальніше
Оголошення 27/03/2017
27.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01554901, далі – Товариство)

повідомляє, що 27 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні 3агальні збори Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 10.55. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах,

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 20/01/2017
20.01.2017

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Код за ЄДРПОУ: 01554901
 3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47
 5. Електронна поштова адреса:info@euroterminal.kiev.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:https://euroterminal.kiev.ua/
 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ.

Детальніше
Оголошення 19/12/2016
19.12.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код юридичної особи 01554901)

повідомляє, що 19 січня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться позачергові 3агальні збори Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (надалі Товариство). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 10.55. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,

Детальніше
Оголошення 28/03/2016
28.03.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

код ЄДРПОУ 01554901)

повідомляє, що 28 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (надалі Товариство). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 11.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 10/03/2016
10.03.2016

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Код за ЄДРПОУ: 01554901
 3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 494-35-46, (44) 467-59-47
 5. Електронна поштова адреса:info@euroterminal.kiev.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 25/01/2016
25.01.2016

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901

3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 494-35-46, (44) 467-59-47

5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://euroterminal.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Детальніше