Повідомлення

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 29.04.2021
29.04.2021

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м.Київ, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Євротермінал» 04/27/2021
27.04.2021

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 23.04.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 226 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 226 100 штук.

Детальніше
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 04/13/2021
13.04.2021

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м.Київ, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше
Особлива інформація емітента 10/01/2020
1.10.2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
Детальніше
Повідомлення 09/15/2020
15.09.2020

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»
(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, 18-А,
ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)
повідомляє про скликання за ініціативою Наглядової ради Товариства позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30 вересня 2020 року об 10:30 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А, приміщення адміністрації ПрАТ «Євротермінал». Позачергові загальні збори акціонерів скликаються у порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Детальніше
Повідомлення 04/22/2020
22.04.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Євротермінал»

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 16.04.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 226 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 226 100 штук.

Детальніше
Повідомлення про річні загальні збори Товариства 20/03/2020
20.03.2020

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)

повідомляє, що 23 квітня 2020 року об 10.30 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні загальні збори Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 23 квітня 2020 року з 10.00 до 10.25 години за місцем проведення загальних зборів.

Детальніше
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 27/06/2019
27.06.2019

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А
 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
Детальніше
Повідомлення про ЗЗА 04/25/2019
25.04.2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)

повідомляє, що 25 квітня 2019 року об 11.00 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні загальні збори Товариства.

Детальніше
Повідомлення про ЗЗА ЄТ 26/04/2018
26.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»

(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,

ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)

повідомляє, що 26 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні загальні збори Товариства.

Детальніше